Zavírání nebe 2015

LMK_Zavirani_2015

Dne 24.10.2015 pořádal nově založený modelářský klub LMK Větrník Rousínov první ročník
„Zavírání nebe nad Rousínovem“, této akce se zúčastnilo nejen všech 21 členů klubu,
pod vedením předsedy pana Jana Winklera, který tímto navázal na dlouholetou tradici
rousínovských modelářů, ale i modeláři z Brna a rakouského městečka Laa. K vidění bylo kolem
sta  modelů různých velikostí i kategorií od RC větroňů přes modely poháněné elektromotorem až
po velké modely poháněné spalovacími motory s rozpětím křídel přes tři metry. Asi nejzajímavější
ukázkou byly aerovleky, kdy motorový model vlekal za pomocí vlečné šňůry model větroně do
výšek kolem pěti set metrů.

Nejstarším účastníkem letošní akce byl rousínovský rodák pan Miloš Navrátil (88),který nám všem ukázal,
že i v jeho věku umí skvěle létat. Již v průběhu nadcházejícího zimního období začínáme plánovat další
modelářské akce na příští rok 2016 s předpokladem ještě větší účasti jak návštěvníků, tak i pilotů.

Závěrem bych chtěl poděkovat náčelníkovi Letecko-modelářského klubu Větrník Rousínov
panu Winklerovi,za jeho ochotu a čas s přípravou této akce, dále pak starostovi města Rousínov
panu ing. Jiřímu Lukáškovi a ZD Rousínov,kteří nám umožnili užívat plochu letiště.
Nejen jim, ale i všem,kteří se zúčastnili této akce patří velký dík.

Již teď se těšíme na další jarní „Otevírání nebe nad Rousínovem“.

Jiří Finstrle ml.